Rodina bez cigariet 8.ročník

Dobrý deň, radi by sme vám oznámili, že aj tento rok sa uskutoční súťaž:

Rodina bez cigariet 8. ročník.

Celoslovenská výtvarná súťaž prebieha od 1.11. 2019 do 11.1. 2020

Pravidlá celoslovenskej súťaže si môžete stiahnuť: tu

Prihlášku do súťaže nájdete: tu

V archíve – Festival detských talentov sme vyvesili fotografie z uskutočneného festivalu.

 

V mene organizátorov by sme Vás rádi pozvali na akciu :

Festival detských talentov 5. ročník

Vytvorili sme zo súťažných prác nástenný kalendár. Výber použitých prác bol ťažký, veríme, že nám odpustíte, keď sme uprednostnili inú prácu, ako tú Vašu.  Brali sme do úvahy výsledky umeleckej aj internetovej súťaže. Kalendár bude súčasťou výherných cien. Stiahnuť si môžete tu:  Kalendár 2019

Výsledky internetovej súťaže:

1. – 3. miesto:
Bianka Červená, 10 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno : 8828 hlasov
Teo Toth, 3. ročníkZákladná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce 95301: 7935 hlasov
Ella Stredová, 1. roč., ZŠ Rozmarínová 1, Komárno: 3575 hlasov

4. – 10. miesto
Laura Neumannová, 1. roč, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno: 3147 hlasov
Viktória Venthová, 5. roč. ZŠ Rozmarínová 1, Komárno: 2021hlasov
Jonatán Bendík 5.A Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art Školská 255/6 Spišský Štvrtok: 1917 hlasov
Janka Marková, 6. ročník, ZŠ Ulica energetikov, Previdza: 1894 hlasov
Patrik Kubala,4. roč ZŠ Rozmarínová 1, Komárno: 1363 hlasov
Evanna Lazorová, 8 rokov, ZUŠ Vranov nad Topľou: 1320 hlasov
Liliana Takácsová, 5.roč. ZŠ Rozmarínová 1, Komárno: 768 hlasov

Ďalšie umiestnenia, ktorí získajú farbičky nájdete na našej facebookovej stránke: https://www.facebook.com/RodinaBezCigariet

 

Výsledky umeleckej celoslovenskej súťaže:

1. Lucia M., 13 rokov, ZUŠ Mariánské námestie 252/5 Trebišov, 07501
2. Sofia Č., 10 rokov, ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, 94501
3. David V. , 11 rokov , ZUŠ Dr. Janka Blaha, Kráľovská 16,Skalica, 90901
4. Lucia G., 12 rokov, art SLNEČNICE o.z. Narcisová 8, Bratislava, 821 01
5. Martina S., 11 rokov, ZŠ, J, Švermu 6, Michalovce 07101

6-15. miesto bez poradia
Eliška K., 11 rokov, ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová 914 41
Ema R., 13 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa, 064 01
Kristína K., 15 rokov, ZUŠ Mariánské námestie 252/5 Trebišov, 07501
Mária S., 11 rokov, ZUŠ, Štúrova 25, Humenné, 066 01
Ema B., 13 rokov, ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava, 84101
Zuzana B., 12 rokov, , ZŠ, J, Švermu 6, Michalovce, 07101
Liona K., 8 rokov ZŠ Tolipánova 1, Nitra, 949 01
Anita O., 13 rokov , ZUŠ Dr. Janka Blaha, Kráľovská 16,Skalica, 90901
Simona S., 14 rokov, ZUŠ Mariánské námestie 252/5 Trebišov, 07501
Lucia G. 12, rokov, ZŠ Fana Krála 838, Žarnovica, 966 81
16-20 miesto bez poradia
Sabína B. 5. ročník ZŠ Klokočova 742, Hnúšťa
Petra V. 13 rokov, art SLNEČNICE o.z. Narcisová 8, Bratislava, 821 01
Bianka Č. 10 rokov , ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, 94501
Dominika K. 11 rokov ZUŠ Mierová 81, Humenné, 06601
Evanna L. 8 rokov ZUŠ A. Dubčeka 880, Vranov nad Topľov, 093 01
21-25.miesto bez poradia
Simona G., 10 rokov, SZUŠ, Gemerská č. 1, Lučenec, 984 01
Štefan J. 8 rokov ZŠ Tulipánová 1, Nitra, 949 01
Kornel O. 12 rokov SZUŠ, Novohradská 2, Lučenec, 984 01
Matúš J. 6 rokov SZUŠ , Novohradská 2, Lučenec, 984 01
Henrieta D., 15 rokov, ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová 962 05

Ocenenia budeme posielať poštou, veríme, že na Vianoce budú u výhercov.

TOP 5

Internetová súťaž – aktuálne výsledky

Stiahnuť plagát .pdf stiahnite tu

Propozície súťaže : Rodina bez cigariet 7. ročník  celoslovenské kolo

Stiahnuť v pdf.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

 • zdravý životný štýl
 • ako chcem tráviť voľný čas
 • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Súťažné kategórie pre cele Slovensko:

 1. celoslovenská kategória : maľba, kresba –  žiaci ZUŠ  a ZŠ na území Slovenska – 1. až 9. ročník 
 2. celoslovenská internetová kategória: internetová súťaž:  maľba, PC grafika, fotografia – prebieha na  rodinabezcigariet.sk  – celé Slovensko / + Facebook/

Pravidlá súťaže pre Slovensko :

Súťaž prebieha od 1.10. 2018 do  20.11. 2018

 • Na výtvarnej práci 1.  a 2. celoslovenskej  kategórie –  je možné pracovať výlučne jednotlivo.
 • Príspevky musia byť na zadnej strane označené menom, priezviskom, vekom, triedou a školou autora.  Je nutné  uviesť telefonický, alebo e-mailový kontakt, pre rýchlejšiu komunikáciu s výhercom. V 2. celoslovenskej kategórii musia byť práce označené podľa postupu na web. stránke
 • V internetovej súťaži je možné poslať viacej prác z jednej školy  cez e-mail združenia: blaha@ehs.sk , alebo sutaz@rodinabezcigariet.sk V tomto prípade je nutné aby názov súboru bolo meno súťažiaceho, ostatné údaje priložiť ako prílohu v maile.
 • Rozmer diela : formát A4,A3,A2.
 • Súťažnú prácu je potrebnú poslať najneskôr: 20.11.2018 na adresu združenia /rozhoduje dátum od Pošty/.
 • Súťažiaci môže zaslať do súťaže maximálne jednu súťažnú  prácu v rámci 1. celoslovenská kategórie a jednu /aj rovnakú/ do 2. celoslovenskej internetovej kategórie.
 • Organizátor prvých 800 súťažných prác prijatých do 1. celoslovenskej kategórie s rozmermiA4,A3  automaticky naskenuje, vytvorí profil a pridá na internetovú súťaž podmienkou je vyplnenie prihlášky \ na webovej stránke\. Prihlasovacie údaje budú následne poskytnuté mailom späť.
 • Pri zaslaní prác  požadujeme udelený súhlas so spracovaním a uverejnením osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Súčasť prihlášky \na webovej stránke\.

Víťazov súťaže I. kategórie vyberie porota zložená z troch členov. Dvaja umelci z radov klubu skalických výtvarníkov a člen občianskeho združenia. Výsledkom hodnotenia prác porotou je výber a schválenie poradia najlepších súťažných výtvarných prác v troch  kategóriách.

Vecné ceny v 1. celoslovenskej  súťažnej kategórii

 1. miesto: smartfón v hodnote 110 Eur
 2. miesto: smartfón v hodnote 85 Eur
 3. miesto: USB kľúč v hodnote 40 Eur
 4. miesto: USB kľúč + Vedecká kalkulačka
 5. miesto: USB kľúč + Vedecká kalkulačka
 6. – 20. miesto USB kľúč

Ku každej cene patrí aj diplom, reklamné tričko, reklamné predmety.

Víťaz 2. kategórie celoslovenskej internetovej súťaži sa vyberie na základe internetového hlasovania, ktoré bude trvať do 30.11.2018 22:00.

Pridať súťažnú prácu, ale aj hlasovať môže len registrovaný užívateľ. Registrácia sa robí na webstránke www.rodinabezcigariet.sk

Registrovaný užívateľ môže hlasovať každý deň a tým pridať 1 bod. 

Súťažné príspevky sa prijímajú do 20.11.2018 – Medzinárodný deň bez fajčenia. V prípade rovnakého počtu hlasov poradie spresní vyhlasovateľ súťaže. V prípade, že nebude možné do 5 pracovných dní nadviazať kontakt (v dôsledku nesprávne udaných kontaktných údajov) s výhercom, cena pripadne autorovi práce umiestnenej ako ďalšej v poradí.

 Vecné ceny v 2. celoslovenskej internetovej súťažnej kategórii :

 1. – 3. miesto: smartfón v hodnote 85 Eur
 2. – 10. miesto: USB kľúč + vedecká kalkulačka

Ku každej cene patrí aj diplom, reklamné tričko, reklamné predmety.

 1. – do vyčerpania: farbičky + reklamné tiskoviny /predpokladáme asi 70 kusov farbičiek/.

Víťazné a najlepšie výtvarné práce organizátor zverejní do 30.11.2018 na internetovej stránke www.rodinabezcigariet.sk, a na sociálnej sieti Facebook: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet .

Víťazom bude vecná cena poslaná poštovou službou v priebehu mesiaca december 2018.

Záverečné ustanovenia:

Vyhlasovateľ práce zaslané do súťaže autorom nevracia a vyhradzuje si prednostné právo publikovať ich súťažné príspevky, uvádzať ich mená a priezviská,  fotografie pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa bude týkať súťaže bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva, ako vyhranú cenu. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, v prípade, že by nemohol dosiahnuť cieľ súťaže, zmeniť propozície súťaže.

Súťažiaci  čestne prehlasuje, že dielo zhotovil sám a vlastní k nemu neobmedzené autorské práva. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže.

Každý súťažiaci dáva výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať.

Každý súťažiaci  dáva výslovný súhlas s bezplatným uverejnením svojho mena, priezviska, ročníka a navštevovanej školy v listine výhercov publikovanej na internetovej adrese www.rodinabezcigariet.sk   na facebookovej stránke združenia, v médiách, propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a bezplatným zverejnením  obrazových záznamov súťažných prác a súťažiacich vo vyššie uvedených materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou.  Súťažiaci udeľuje tento súhlas bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať na e-mailovej blaha@ehs.sk , alebo písomne na adrese združenia.

Kontakt: o.z. Rodina a spoločnosť, Hollého 12, 909 01 Skalica,
e-mail: blaha@ehs.sk
web stránka projektu: www.rodinabezcigariet.sk
facebook projektu: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR –  v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018

GDPR prehlásenie

Správca osobných údajov:

Prevádzkovateľ súťaže Rodina bez cigariet – spoločnosť o.z. Rodina a spoločnosť , Hollého 12, Skalica, blaha@ehs.sk  zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba: účastník súťaže

Zásady spracovania osobných údajov:

 • osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
 • osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlúčiteľný
 • rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
 • prijali sme všetky opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
 • osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre dané účely
 • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením nebo poškodením.

Osobné údaje zhromažďujeme pre účel  súťaže:  organizovanie, ich spracovanie a vyhodnotenie výsledkov.

Aké osobné údaje spracovávame:

 • Meno a priezvisko, adresa školy, vek, ročník, telefónne číslo, emailová adresa
 • Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás.

Právny základ poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6, odst. 1, písm. a) – súhlas dotknutej osoby a podľa čl. 6, odst. 1, písm. b) –  plnenie zmluvy uvedeného Nariadenia GDPR

Doba uchovávania osobných údajov – súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 5 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva rámci členských štátov Európskej únie

Vaše osobné údaje poskytujeme:

 • orgánom štátnej správy
 • web hosting, administrátorske IT služby, facebook súťaže, prepravná spoločnosť

Dotknutá osoba dáva súhlasom svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

Práva subjektov údajov:
Podľa GDPR sú Vaše práva:

 • Právo účastníka súťaže byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
 • Právo subj účastníka súťaže žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
 • Právo účastníka súťaže aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)

V súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Súčasne Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak chcem hlasovať za súťažnú prácu:

 1. zvolím si v hornom menu položku: Internetová súťaž 2018

2.  Prihlásim sa :

 • V menu vyberiem položku: Prihláste sa
 • Zaregistrujem sa ak som tu prvý raz – vyplním prihlasovacie meno a E-mail / v maile nájdem odkaz na zmenu hesla/.
 • Prihlásim sa ak už som sa v minulosti registroval

3. Po prihlásení si zvolím v menu : Súťažné práce

Kliknutím na:”Dajte hlas pre túto súťažnú prácu!”   zahlasujete.

Pokiaľ má škola od rodičov /zákonných zástupcov/ informovaný súhlas na poskytnutie osobných údajov pre súťaže, stačí nám podpis od riaditeľa školy.

Stiahnuteľná editovateľná verzia :Prihláška výtvarná súťaž Rodina bez cigariet 7.ročník

Výtvarná súťaž: „Rodina bez cigariet 7. ročník“

Prihláška

Názov školy:

Adresa (ulica, PSČ, mesto):

Telefónne číslo školy:                                                                  e-mail:

Svojím podpisom  ako zákonný zástupca udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase a osobných údajov dieťaťa v rozsahu uvedenom v prihlasovacom formulári Výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet 7. ročník, podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) prevádzkovateľovi, ktorým je o.z. Rodina a spoločnosť na účel prezentovania, nekomerčného využitia a verejného rozširovania výtvarného diela pre potreby propagácie projektu Rodina bez cigariet a občianskeho združenia.

 

Zároveň beriem na vedomie práva dotknutej osoby upravené v článkoch 15 až 22 GDPR a vyhlasujem, že prevádzkovateľ ma informoval v súlade s článkom 13. a 14. GDPR. Informácie  sa nachádzajú na webovej stránke súťaže: www.rodinabezcigariet.sk .

Podpisom taktiež súhlasím s pravidlami súťaže, uverejnené na webovej stránke www.rodinabezcigariet.sk

 

Zoznam žiakov, ktorí sa prihlásili do súťaže
Meno a priezvisko : Ročník: Internetová súťaž /x/ Umelecká súťaž /x/ Podpis zákonného zástupcu:

 

V………………………………., dňa…………………

…………………………………………………..

Podpis riaditeľa školy alebo

zákonného zástupcu žiaka/študenta