Aktuality 2017

Aktuality zo súťaže

novinky, termíny, výsledky.... všetko na jednom mieste

1.12.2017 Internetová súťaž  výsledky:

1. miesto: Bianka Štorcelová, 12 rokov, ZŠ Ul. energetikov 39, Prievidza
2. miesto: Miriam Jiríčková, 10 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
3. miesto: Viktória Csábiová, 11 rokov, ZŠ Rozmarínová1, Komárno

4. miesto: Barica Plavcová, 8 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
5. miesto: Veronika Pavlechová, 8 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
6. miesto: Zuzana Fialová, 13 rokov, ZUŠ Vranov nad Topľou
7.miesto: Sofia Čepelová, 8 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
8. miesto:Tamarka Ďuríková, 9 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
9. miesto: Mária Alžbeta Štefanová, 13 rokov, ZUŠ Vranov nad Topľou
10.miesto: Ivan Holík 7. ročník ZŠ Ul. Energetikov 39, Prievidza

11. –  miesto:

Andrea Balická, 15 rokov, ZUŠ Vranov nad Topľou 
Michal Leng, 11 rokov, ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa
Tomáš Paulen, 16 rokov, Gymnázium, Varšavská, Žilina
Sofia Laura Parobeková 7. rokov ZŠ J.F.Rimavského v Hnúšti
Natália Woreková, 13 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Samko Pecek, 8 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Zinka Andruškó, 9 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Nikoleta Bugárová, 11 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Veronika Ondroušeková, 9 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Nikola Mihoková, 10, Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art
Filip Mihok, 11, Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art
Alexandra Patakyová, 9 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Vivien Remperová, vek 7 rokov, ZŠ J.F. Rimavského v Hnúšti
Vierka Rumanová, 9 rokov, ZŠ Rozmarínová1, Komárno
Filip Reis, 12 rokov, ZŠ Ul. energetikov 39, Prievidza
Rebeca Rapčanová, 7 rokov, ZŠ J. F. Rimavského v Hnúšti
Adam Polák, 10 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Zuzana Štefániková, 11 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Huang Zhang Fan, 9 rokov, ZŠ J.F.Rimavského v Hnúšti
Simonka Lengyelová, 7 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Liliana Takácsová, 10 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Sofia Kocsisová, 10 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Martina Hlavinová 7. ročník ZŠ Ul. Energetikov 39, Prievidza
Miriam Marcinová 13. rokov ZUŠ Vranov nad Topľou
Ema Urbančoková, 9 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Emma Pacolová 15. rokov ZUŠ Vranov nad Topľou
Kristínka Gubienová, 7 rokov , ZŠ Rozmarínová1, Komárno
Dominika Lopuchova, 10, Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art
Dominika Kiktová, 10, Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art
Andrea Pavlovičová 5. ročník ZŠ Ul. Energetikov 39, Prievidza
Nina Sahajová 6. ročník ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom
 Lea Laura Vidová 6. ročník ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom
 Jana Marková 5. ročník ZŠ Ul. Energetikov 39, Prievidza
 Monika Pastorková, 13 rokov, ZŠ Ul. energetikov 39, Prievidza
 Vaneska Orečná, vek : 12 rokov, Základná škola Jána Šermu Humenné
 Ján Plichta 6. ročník ŠZŠ Klenovec
 Pavel Oláh 7. ročník ŠZŠ Klenovec
 Miroslav Radič 7. ročník ŠZŠ Klenovec
 Dezider Cibuľa 4. ročník, ŠZŠ Klenovec
 Daniela Cibuľová 6. ročník , ŠZŠ Klenovec
 Peter Pružinec, 10 rokov, ZŠ Ul. energetikov 39, Prievidza
 Viktória Kováčová, 11 rokov, ZŠ M.R.Štefánika Trebišov
 Karolína Vajová 6. ročník ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom
 Katarína Kunová 5. ročník ZŠ Ul. Energetikov 39, Prievidza
 Zsófia Pogányová, 2 .ročník, ZUŠ Kráľovský Chlmec
 Natália Hunová 6. ročník ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom
 Karin Beňadiková 5. ročník ZŠ Ul. Energetikov 39, Prievidza
 Laura Magičová 6. ročník ZŠ Tematinská Nové Mesto nad Váhom
 Hannach Stasisová 5. ročník ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom
 Karin Hornáčková 6. ročník ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom

 

 

30.11.2017 doplnenie celoslovenská výtvarná súťaž výsledky:

LOGO:

Lívia Križová  ZŠ Dolná Tižina

Samuel Kačala 4. ročník ZUŠ L. Árvaya Žilina

Tereza Kubíčková  11. rokov ZUŠ Brezová pod  Bradlom

Emma  Bubeníková 11. rokov ZUŠ Eugena Suchoňa Bratislava

Tomáš Lichý 4. ročník ZUŠ L. Árvaya Žilina

 

Keďže sme viacej vhodných prác do tejto kategórii nenašli, rozšírili sme ocenenie  celoslovenskej súťaže o ďalších 5 miest:

20.- 25.miesto:

Kamila Lelóczky 6. ročník ZUŠ F. Liszta Šturovo

Jessica Jordánová 7. ročník ZŠ Fábryho 44, Košice

Vanesa Ilavská 4. ročník ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

Gabriel Csonó 12. rokov  SZUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec

Evila Tejová 13. rokov ZUŠ M. Vileca Bardejov

 

 

29.11.2017 výslekdy výtvarnej súťaže : okres Skalica

1. Kategória okres Skalica – základné školy:
1.miesto: Ivičičová,  1. ročník, Základná škola Strážnická 1, Skalica
2.miesto: Samuel Švec, 2. ročník, Základná škola Školská 2, Holíč
3.miesto: Sofia Šefčovičová, 4. ročník, Súkromná základná škola Gorkého 4, Skalica
4.miesto: Ema Polesňákova, 4. ročník, Základná škola Petrova Ves
5. miesto: Timea Janúšková, 1. ročník, Základná škola Vajanského 2, Skalica
 
Cena Organizátora:
Nathalia Guzmická, 2. ročník, Základná škola Vajanského 2, Skalica
Gabriela Vaculová, 4. ročník, Základná škola Vajanského 2, Skalica
Sofia  Žilineková, 4. ročník, Základná škola Strážnická 1, Skalica
Lukáš Gregor, 1. ročník, Základná škola Strážnická 1, Skalica
Chiara Kovačičová, 2. ročník, Základná škola Školská 2,Holíč
Natália Valentová, 3. ročník, Základná škola Kopčany
Jakub Vach, 2. ročník, Základná škola Radošovce
Patrícia Ambruzová, 1. ročník, Základná škola s materskou školou Prietržka
Adela Kovalová, 3. ročník, Základná škola Petrova Ves
Alexander Dohnálek, 3. ročník, Základná škola Popudinské Močidlany
Melánia Danajková, 1.ročník, Základná škola s materskou školou   Vrádište
 
2. Kategória okres Skalica – základné školy:
1.miesto: Lívia Blahová, 7. ročník, Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
1.miesto: Alica Glogovská, 9. ročník, Základná škola s materskou školou  Unín
2. miesto: Adela Truhlářová, 8. ročník, Základná škola Strážnická 1, Skalica
3.miesto: Kristína Poláková, 8. ročník Základná škola Bernolákova 5, Holíč
4.miesto: D. Zelenka, 5. ročník, Základná škola Strážnická 1, Skalica
5.miesto: Veronika Čáranová, 6. ročník, Základná škola Bernolákova 5, Holíč

Cena organizátora:
Poláková Tereza, 6. ročník, Základná škola Strážnická 1, Skalica
Alexej Poláček, 6. ročník, Základná škola Bernolákova 5, Holíč
Adrian Lukáč, 9. ročník, Základná škola Bernolákova 5, Holíč
Nikola Olivová, 8. ročník, Základná škola Školská 2,Holíč
Kristína Straková, 8. ročník,  Základná škola s materskou školou   Unín
Tomáš Hladký, 8. ročník, Základná škola s materskou školou   Unín
Martin Šimek, 5. ročník, Základná škola Brodské
Ella Semanská, 8. ročník,  Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica

Adam Pelčák, prima, Gymnázium F.K. Sasinka

Plagát
1.–  3 . miesto
Adela Samsonová, Vávrová Aneta 7. ročník, Základná škola Vajanského 2, Skalica
Lujza Kuchárková 2. ročník, Základná škola Radošovce
Zuzka Kopáčová 4. ročník, Súkromná základná škola Gorkého 4, Skalica
4. – 5 . miesto:
Karin Dávidíková, Andrea Hučková, 6. ročník, Základná škola Vajanského 2, Skalica
Stančáková Sabina, 9.ročník, Základná škola Školská 2,Holíč

24.11.2017 Výsledky: 4. kategória – Celoslovenská umelecká časť

1.miesto: Dávid Džadoň, 9 rokov, ZUŠ Petržalská 21, Kežmarok
2. miesto: Tamara Ďuríková, 4. ročník, 9 rokov, ZŠ Rozmarínova 1, Komárno
3. miesto: Eva Hroncová, 7. ročník, 13 rokov, o.z art SLNEČNICE Bratislava
4. miesto: Nela Molnárová, 15 rokov, SZUŠ Gemerská cesta č.1 Lučenec
5.miesto: Šimon Matiaš, 7. ročník, ZŠ Fábryho 44, Košice
6-15 miesto:
 
Lukáš Úradník, 7. ročník, ZUŠ 1. Mája 412/1, Rajec
Vanesa Šilonová 7 rokov, ZUŠ A. Cígera, Kežmarok
Denis Barinec, 7. ročník, ŠZŠ Ilava
Zina Andruškó, 9 rokov, 4.ročník, ZŠ Rozmarínova 1, Komárno
Lea Szabóová, 8. rokov, 2.ročník , ZUŠ T. Sládkovičova Šurany
Tereza Kolcunová, 13. rokov, ZUŠ M. Vileca Hurbanova 10, Bardejov
Samko Pecek, 8 rokov, ZŠ Rozmarínova 1, Komárno
Karolína Kleinová, 8 rokov, 3. ročník, ZUŠ Dolná 25, Žarnovica
Radka Olšiaková, 12 rokov , SZUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec
Kristína Balázsová 4. ročník, ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou
16-20. miesto:
Cszmadia Kata Sára, 2.ročník, 8 rokov, ZUŠ F. Liszta Štúrovo
Nicola Megelová, 6. ročník, SZUŠ Česká 2628/9 Snina
Noemi Smreková, 8 rokov, ZUŠ Petržalská 21, Kežmarok
Petra Pangrácová, 8. ročník, ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov
Adriana Kumanová, 4. ročník, ŠZŠ Ilava
 
Poprosíme, aby by nám výherci, ich zástupci – rodičia, pedagógovia, napísali na mail: sutaz@rodinabezcigariet.sk potrebujeme vedieť veľkosť trička, adresu školy kam máme poslať cenu a súhlas so spracovaním osobných údajov.

24.11.2017 Súťažné práce sú odoslané u porotcov. 

Súťažné práce  z 90 škôl sú poslané porotcom. Nepodarilo sa nám všetky práce naskenovať a vyvesiť na internet. Určite to urobíme pre víťazné práce. 

Celoslovenskej súťaže sa zúčastnili tieto školy:

ZŠ Vranov nad Topľov, ZUS LISZTA Štúrovo, SZUŠ Snina, ZŠ Trstená ZS Velky Meder, ZŠ s MŠ Zuberec, ZŠ Lesnícka,ZS Bystre, ZŠ Sladkovičova Ružomberok, SZUŠ Hliny, ZUŠ Ilava, SZŠ Ždaňa, ZUŠ Mudroňa Martin, ZUŠ Art Pegas Bratislava, ZŠ Ružomberok Mostova 4, ZŠ Energetikov Prievidza, SZUŠ Balkánska Bratislava, ZŠ Ilava, ZUŠ M Vileca Bardejov, ZŠ Bardejov, ZŠ Šamorín, ZŠ Hnúšta, ZŠ Humenné,ZŠ Trstena, ZŠ Stropkov, ZŠ Krupina, ZŠ Doľany, ZŠ s Mš Šarišske Dravce, ZŠ Krupina, ZŠ Domanovce, SZUŠ Lučenec, ZŠ Ľudovíta Štúra Modra, ŠZŠ Sečovce, ZUŠ Petržalská Kežmarok, ZUŠ Antona Cígera Hviezdoslavova Kežmarok,,o.z Slunečnice Bratislava, ZUŠ Rakúsy, ZUŠ Rajec, SZUŠ Osloboditeľská 27 Bratislava, ZUŠ F Veselého Stropkov, ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie, ZŠ s MŠ Hriňová, ZŠ Tvrdošín, ZŠ Kurima, ZŠ Veľký Šariš, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, ZŠ Dolná Tižina, ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom, ZŠ s MŠ Selice, ZUŠ Jozefa Janigu Veľký Meder, ZŠ J.A. Komenského Púchov, ZUŠ Martin, SZUŠ Požiarnická 1 Košice el. prac. Sečovce, ZŠ Tlmače, ZŠ Nižný Žipov, ZUŠ Dolný Štál, Humanity centrum Soc. pomoci Prievidza, ZŠ Chminianske Jakubovany , ZŠ Rudňany, ZŠ Hamuliakovo , ZŠ Vilka Šuleka Hlohovec, SZUŠ Lavuta Banská Bystrica, SZUŠ Xoana, ZUŠ L. Árvaya Žilina, ZŠ Fábryho Košice, SZUŠ Lučenec, ZUŠ Vranov nad Topľov, ZŠ Rozmarínova 1 Komárno, ZŠ J.F.Rimavského Hnúšťa, ZŠ Rimavy, ZUŠ ul. Energetikov Prievidza, ZŠ Tematínska , Nové Mesto nad Váhom, ZŠ s MŠ Torysa, ZŠ Stanična 13, Košice, SZUŠ Prokofievova 5 Bratislava, ZUŠ T. Sládkoviča Šurany, ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce, ZUS T. Sládkovičova Šurany, ŠZŠ Klenovec, ZŠ ČSA Moldva nad Bodvou, ZŠ Temetínska Nové Mesto nad Váhom, ZŠ s MŠ Harichovce, ZUŠ Kráľovská Chlmec, ZUŠ Brezová pod Bradlom,  ZUŠ Kováčska 43, Košice, ZŠ Kúty, ŠZŠ Ilava, ZŠ Sečovská Polianka, ZUŠ Humenné, ZŠ M.R. Štefánika Trebišov, ZŠ s MŠ Jelšava,

ďakujeme všetkým školám za zúčastnenie sa súťaže.

21.11.2017. Oficiálne je podávanie príspevkov uzavreté.

Postupne budeme ešte uverejňovať súťažné práce, ktoré boli poslané poštou 20.11.2017.

Hlasovanie pokračuje do  30.11.2017 22:00 hodine.

Zasadanie poroty  4. kategórii začína v piatok 24.11.2017. Dúfam, že nám pošta  do vtedy doručí všetky Vami poslané  práce. Verím, že v priebehu soboty budeme vedieť prvé výsledky výsledky.

20.11.2017: Žiacka konferencia základných škôl okresu Skalica, výsledky:

Okresná žiacka konferencia : Rodina bez cigariet 6. ročník

20.11.2017 Dom kultúry Skalica

Vyhodnotenie:

 1. kategória /4. – 6. ročník/

1.miesto: Základná škola s MŠ, Gbely, Pionierska 697   

     Laura Morávková, Barbora Beňová a Marek Vépy                           6. ročník

2. miesto: Základná škola s MŠ, Unín, Unín 420              

     Sandra Valachovičová, Laura Valachovičová, Vanesa Dermeková  6. ročník

3. miesto: Základná škola, Radošovce, Radošovce 338       

      Zuzana Flajžíková, Lucia Rajčáková,Henrieta Zimková                        4. ročník

4. miesto: Základná škola s MŠ, Gbely, Pionierska 697               

     Tomáš Horinka, Vojtech Pukančík a Carolina Elisabeth Masar                6. ročník

5. miesto: Základná škola, Holíč, Bernolákova 5          

        Tomáš Ciriak, David Deščík, Jesica Gašpárková                             5. ročník 

6. – 9. miesto bez poradia:

Základná škola Vajanského 2,Skalica     

          Silvia  Antálková, Lucia Krišandová                                                     6. ročník

Základná škola Vajanského 2,Skalica           

          Tomáš Hrehor, Tobias Balogh, Marek Babušík                                   6. ročník

 Základná škola s MŠ, Vrádište, Vrádište 226                            

       Natália Švorcová, Karolína Prošvicová, Denisa Gregorová                       4. ročník

Základná škola, Brodské, Školská 281                     

       Lea Elizabeth Schmausová, Katarína Čulenová                                            6. ročník

 Základná škola s MŠ, Unín, Unín 420                                            

       Sabina Masaryková, Ema Slobodová, Barbora Havlová                               5. ročník

 

2. kategória /7. – 9. ročník/

  1. miesto: Súkromná základná škola, Skalica, Gorkého 4   

             Juraj Budinský, Michal Vajla                                                             9. ročník

2. miesto: Základná škola s MŠ, Gbely, Pionierska 697       

               Adriana Sojáková a Tamara Ambrová                                              9. ročník

3. miesto: Základná škola, Školská 2, Holíč                       

                 Izabela Meszárosová, Patrik Lisál, David Pekar                          7. ročník

3. miesto: Gymnázium F. V. Sasinka  Skalica                   

                 Flajžíková Viktória, Mikulová Emma, Entlich Patrik                          Kvarta

4. miesto: Súkromná základná škola, Skalica, Gorkého 4     

                Adam Lašák, Sebastián Chocholáček                                               9. ročník

5. miesto: Súkromná základná škola, Skalica, Gorkého 4    

                 Dáša Vlková, Veronika Antálková, Ema Romanová                             9. ročník

 6. – 9. miesto bez poradia:

 

            Základná škola, Školská 2, Holíč     

Adrian Duchoslav, Samuel Rajčák                                                     8. ročník                         

            Základná škola s MŠ, Gbely, Pionierska 697                               

                      Laura Váleková, Tereza Fleischmannová a Petra Vallová                 8. ročník                     

            Základná škola s MŠ, Gbely, Pionierska 697                            

                  Sara Suljič, Marco Jarábek a Terézia Habová                                       8. ročník

            Základná škola Vajanského 2,Skalica                           

                  Tamara Žilavá, Monika Rechtoríková                                                  7. ročník

 

12.10 prikladám aj tu dotaz pani učiteľky: Dobrý deň, by som sa ešte opýtať, prečo nejde hlasovať za obrázok ak napríklad hlasuje mama, otec, sestra, z toho istého počítača ale každý zo svojho mailu a so svojim heslom, Je to aj v závislosti od času.? Cez víkend som hlasovala, manžel už nemohol, ale večer zahlasovať vedel. Rodičia detí sa ma na to pýtali.

Naša odpoveď: 
Dobrý deň,

je to bezpečnostné opatrenie kvôli falošným hlasom. Nejde to lepšie spraviť, skúšali sme po minulé ročníky Facebook, alebo  bez kontroly počítača iba kontrola mailu. Takto je to najférovejšie voči ostatným. Naopak sa dá tento rok hlasovať každý deň z jedného počítača.

Je mi to ľúto, ale nevieme ošetriť, či za hlasom je reálna osoba, preto sa dá z jedného počítača hlasovať iba 1x za 24 hodín.

1.10. Súťaž spustená, čakáme na prvé príspevky!

13.9. Pridaný plagát súťaže

9.9. Pravidlá súťaže, uverejnené na web stránkach sú oficiálne.

Čas do konca hlasovania!

Informácie o súťaži:

Najviac hlasov majú / Zadáveteľ, meno autora/:
Bianka Štorcelová, 12 r...
Hlasy: 738
Miriam Jiríčková, 10 r...
Hlasy: 547
Viktória Csábiová, 11 ...
Hlasy: 515
Barica Plavcová, 8 rokov...
Hlasy: 262
Veronika Pavlechová, 8 r...
Hlasy: 248
Najnovšie práce: