Archív najlepších prác 5. ročník

najlepšie práce: Rodina bez cigariet 5.ročník

školský rok 2016/2017

Žiacka konferencia pre základné školy okres Skalica

14.11.2016 Dom kultúry Skalica

Študentská konferencia pre stredné školy okres Skalica

28.11.2016 Dom kultúry Skalica

Vernisáž výtvarnej súťaže

21.11.2016 ZOC MAX Skalica