Žiacka konferencia základných škôl okresu Skalica 20.11.2017 – Dom kultúry v Skalici

Študentská konferencia stredných škôl okresu Skalica 18.12.2017 – Dom kultúry v Skalici

 

Comments are closed.