Rodina bez cigariet VIII. ročník

Najlepšie práce v umeleckej kategórii celoslovenskej súťaže

Rodina bez cigariet VII. ročník

Najlepšie práce v umeleckej kategórii celoslovenskej súťaže