Vložiť prácu – hlasovanie

Výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 6. ročník

hlasovanie a vloženie súťažnej práce

Súťažné príspevky prijímame do 20.11.2017, hlasovanie bude pokračovať do: 30.11.2017 22:00

Po registrácii môžete každých 24 hodín poslať hlas Vašej obľúbenej súťažnej práci!

Skrátené propozície súťaže : Rodina bez cigariet 6. ročník –  celoslovenská časť

/Celkové informácie sú uvedené v kompletných pravidlách súťaže/

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

 • zdravý životný štýl
 • ako chcem tráviť voľný čas
 • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Súťažné kategórie pre celé Slovensko:

 1. kategória – maľba: žiaci ZUŠ  a ZŠ na území Slovenska – 1. až 9. ročník 
 2. kategória – internetová súťaž:  maľba, PC grafika, fotografia :  prebieha na  rodinabezcigariet.sk  – celé Slovensko / + Facebook/
 3. kategória – logo: ZUŠ a ZŠ na území Slovenska

Pravidlá súťaže :

Súťaž prebieha od 30.9. 2017 do  20.11. 2017

 • Na výtvarnej práci IV.  V. a IV kategórie –  je možné pracovať výlučne jednotlivo.
 • Príspevky musia byť na zadnej strane označené menom, priezviskom, triedou a školou autora.  Je nutné  uviesť telefonický, alebo e-mailový kontakt, pre rýchlejšiu komunikáciu výhercom. V 5. kategórii musia byť práce označené v názve súboru.
 • V internetovej súťaži je možné poslať viacej prác z jednej školy  cez e-mail združenia: blaha@ehs.sk
 • Termín odovzdania je 20.11.2017 /pečiatka na pošte/.
 • Rozmer diela : formát A4 alebo A3.
 • VI. kategória logo: grafický symbol, pre potreby projektu, ktorý sa použije na potlač, resp. na webstránku projektu.
 • Súťažiaci môže zaslať do súťaže maximálne jednu súťažnú  prácu v rámci IV.  kategórie,  jednu /aj rovnakú/ do V. kategórie a jednu do IV. kategórie.
 • Organizátor prvých 800 súťažných prác prijatých do IV. kategórie s rozmermi A4,A3 automaticky naskenuje a pridá na internetovú súťaž – podmienka je:
  • vytvorenie si užívateľského profilu na web stránke : www.rodinabezcigariet.sk . Profil je nutné vytvoriť, kvôli potvrdeniu, že združenie môže  spracovať osobné údaje súťažiacich. Stačí vytvoriť jeden profil za školu.  
  • profil vytvorí združenie na základe podkladov z mailu: názov školy a veta: súhlasíme s pravidlami súťaže. Prihlasovacie údaje budú následne poskytnuté mailom späť. 

4. kategória – kritéria hodnotenia,  výherné ceny

Víťazov súťaže 4. kategórie vyberie porota zložená z troch členov. Dvaja umelci z radov klubu skalických výtvarníkov a člen občianskeho združenia. Výsledkom hodnotenia prác porotou je výber a schválenie poradia najlepších súťažných výtvarných prác v štyroch kategóriách. Pri hodnotení sa prihliada na vek súťažiaceho.

 Vecné ceny v 4.   súťažnej kategórii

1 . miesto: smartfón v hodnote 110 Eur

2 .miesto: smartfón v hodnote 85 Eur

3 .miesto: USB kľúč v hodnote 40 Eur

4 .miesto: USB kľuč v hodnote 7 Eur + Vedecká kalkulačka

5 .miesto: USB kľuč v hodnote 7 Eur + Vedecká kalkulačka

6 . – 15. miesto USB disk v hodnote 7 Eur

16 . – 20. miesto reklamné tričko

Ku každej cene patrí aj diplom, reklamné tričko, reklamné predmety.

5. kategória – kritéria hodnotenia, výherné ceny

  Víťaz V. kategórie sa vyberie na základe internetového hlasovania, ktoré bude trvať do 30.11.2017 22:00 Súťažné príspevky sa prijímajú do 20.11.2017 – Medzinárodný deň bez fajčenia.

Vecné ceny v V. súťažnej kategórii :

1.– 3. miesto: smartfón v hodnote 85 Eur + reklamné tričko

4.– 10. miesto: USB kľúč v hodnote 7 eur + reklamné tričko+ vedecká kalkulačka

11.– do vyčerpania:  farbičky + reklamné tiskoviny / asi 70 kusov farbičiek/.

6. kategória – kritéria hodnotenia , výherné ceny

 

Víťazov súťaže  kategórie vyberie porota zložená z troch členov združenia.

Vecné ceny v 6.  súťažnej  kategórie

1.– 10.  miesto: tričko s potlačou výhernej práce

Víťazné a najlepšie výtvarné práce organizátor zverejní do 1.12.2017 na internetovej stránke www.rodinabezcigariet.sk, na sociálnej sieti Facebook: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet .

 

Víťazom bude vecná cena poslaná poštovou službou v priebehu mesiaca december 2017.

Kontakt: o.z. Rodina a spoločnosť, Hollého 12, 909 01 Skalica,
e-mail: blaha@ehs.sk
web stránka projektu: www.rodinabezcigariet.sk
facebook projektu: http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet

 

/Celkové informácie sú uvedené v kompletných pravidlách súťaže/

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017