Rodina bez cigariet IX. ročník

Najlepšie práce v umeleckej kategórii celoslovenskej súťaže

Rodina bez cigariet VIII. ročník

Najlepšie práce v umeleckej kategórii celoslovenskej súťaže

Rodina bez cigariet VII. ročník

Najlepšie práce v umeleckej kategórii celoslovenskej súťaže

Rodina bez cigariet VI. ročník

Najlepšie práce v umeleckej kategórii celoslovenskej súťaže

Rodina bez cigariet V. ročník

Najlepšie práce v umeleckej kategórii celoslovenskej súťaže

Rodina bez cigariet IV. ročník

Najlepšie práce v umeleckej kategórii celoslovenskej súťaže

Rodina bez cigariet III. ročník

Najlepšie práce v umeleckej kategórii celoslovenskej súťaže