Okresná umelecká kategória: Rodina bez cigariet 9. ročník - Okres Skalica

Okres Skalica
I. kategória
1. miesto: Alžbeta Lokšová, 4. ročník, ZŠ, Vajanského 2, Skalica
2. miesto: Diana Koprlová, 3. ročník, ZŠ, Petrova Ves 90, Petrova Ves
3. miesto: Nikolas Žurek, 4. ročník, ZŠ, Popudinské Močidľany 140, Popudinské Močidľany
4. miesto: Matias Buček, 2. ročník, ZŠ, Strážnická 1, Skalica
5. miesto: Timotej Kocák, 4. ročník, ZŠ, Sasinkova 530/2, Kopčany
Cena organizátora /bez poradia/:
Branko Bocko, 1. ročník, ZŠ, Školská 2, Holíč
Silvia Kvaltínová, 9 rokov, ZŠ, Vajanského 2, Skalica
Nina Vyoralová, 4. ročník, ZŠ, Vajanského 2, Skalica
Silvia Slatinská, 2. ročník, ZŠ, Strážnická, Skalica
Romana Mikulíková, 2. ročník, ZŠ, Strážnická 1, Skalica
Tommy Hadlík, 2.ročník, ZŠ, Strážnická 1, Skalica
Tamara Stašková, 3. ročník, ZŠ, Sasinkova 530/2, Kopčany
Sára Valúchová, 3. ročník, ZŠ, Sasinkova 530/2, Kopčany
Alexandra Reháková, 4. ročník, SZŠ, Gorkého 4, Skalica
Filip Hasička, 4. ročník, SZŠ, Gorkého 4, Skalica
Dominik Macháček, 4. ročník, SZŠ, Gorkého 4, Skalica
Nikol Kalčíková, 2. ročník, ZŠ, Školská 281, Brodské
Filip Čulen, 3. ročník, ZŠ, Školská 281, Brodské
Gabriel Hladík, 1. ročník, ZŠ, Školská 281, Brodské
Nikola Túblová, 4. ročník, ZŠ s MŠ, Vrádište 226, Vrádište
Alena Lukáčiová, 3. ročník, ZŠ s MŠ Vrádište 226, Vrádište
Eva Slaninová, 4. ročník, ZŠ, Popudinské Močidľany 140, Popudinské Močidľany
Karolína Patáková, 1. ročník, ZŠ s MŠ Prietržka 92, Prietržka
Teodor Potreský, 2. ročníl, ZŠ s MŠ Prietržka 92, Prietržka
Justína Blumlová, 3. ročník, ZŠ s MŠ Prietržka 92, Prietržka
Alexandra Bubáňová, 4. ročník, ZŠ, Petrova Ves 90, Petrova Ves
Lara Májková, 4. ročník, ZŠ, Petrova Ves 90, Petrova Ves
Matej Lukáč, 1. ročník, ZŠ s MŠ, Pionierska 697, Gbely
Nikol Vaňková, 3. ročník, ZŠsMŠ, Unín 420, Unín
Farko Ujhely, 1 ročník, ZŠsMŠ, Unín 420, Unín
II. kategória:
1. Sabina Kubištelová, 8. ročník, ZŠ, Školská 2, Holíč
2. Laura Valachovičová, 9. ročník, ZŠsMŠ, Unín 420, Unín
3. Richard Tyrschel, 5. ročník, ZŠ, Strážnická 1, Skalica
4. Eduard Baumgartner, 7. ročník, ZŠ Radošovce 338, Radošovce
5. Lea Valentová, 9. ročník, ZŠ Školská 2, Holíč
Cena organizátora /bez poradia/:
Ema Slobodová, 8. ročník, ZŠsMŠ, Unín 420, Unín
Aneta Janigová, 9. ročník, ZŠ, Školská 2, Holíč
Kristína Bagalová 8. ročník, ZŠ, Školská 2, Holíč
Ema Mikulová, 6. ročník, ZŠ, Radošovce 338, Radošovce
Peter Mikula, 9. ročník, ZŠ, Radošovce 338, Radošovce
Nikola Konečná, 7. ročník, ZŠ, Strážnická 1, Skalica
Simona Iršová, 8. ročník, ZŠ, Bernolákova 5, Holíč

Celoslovenská umelecká kategória: Rodina bez cigariet 9. ročník

1. miesto: Ľubica Dováľová, 7. ročník, ZŠ M.R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec 984 03

2. miesto: Simona Mikušová, 3. ročník, ZŠ s MŠ Lazy pod Makytov č. 148,  okres Púchov 020 55o:

3. miesto: Nina Hegedüšová, 3 ročník, ZŠ, Rozmarínová 1, Komármo 94501

 

4. miesto: Simona Kumanová, 2. ročník, ŠZŠ Ilava, Pivovarská  455/62, Ilava 019 01

5. miesto: Vanda Klimešová, 11 rokov, ZUŠ Vranov nad Topľov, A. Dubčeka 880, Vranov nad Topľov 093 01

6. miesto: Terézia Lauková, 9. ročník, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ, Školská  186/13, Chynorany 956 33

7. miesto: Nina Vašková, 9. ročník,  ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov 080 01

8. miesto: Nina Ondaková, 6. ročník, ZŠ, Martinská 20, Žilina, 010 08

9. miesto: Zuzana Šaradin, 9. ročník, ZŠ, Mlynská 50, Senec 903 01

10. miesto: Melánia Mračnová, 11 rokov, ZUŠ Revúca, Okružná 11, Revúca 050 01

 

11.-25. miesto - bez poradia:

Lukáš Pavelka, 2. ročník, Spojená škola Dudince, Ľ. Štúra 155/23, Dudince 962 71

Lenka Adame, 14 rokov, ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 831 53

Ivanka Sholtzova, 3. ročník, ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava  831 53

Tamara Macková, 14 rokov, ZŠ Borský Mikuláš, Záhorácka 919, Borský Mikuláš 908 77

Lea Dudláková, 11.rokov, ZŠ s MŠ M.R. Štefánika,  Grosslingová 48, Bratislava 811 09

Kristína Jankovičová,  8. ročník, ZŠ Kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra, 949 01

Viktória Mészarosová, 4. ročník, ZŠ Rozmarínova 1, Komárno 94501

Emily Csepregiová, 3. ročník, ZŠ, Rozmarínova 1, Komarno 94501

Regina Bukovičová, 3. ročník, ZŠ, Rozmarinova 1, Komarno 94501

Luboš Breška, 9. ročník, ZŠ Čierna nad Tisov, Školská 3, Čierna nad Tisov, 076 43

Terézia  Hromjáková, 13 rokov, ZUŠ Spišské Podhradie, Hrad 1138/28, Spišské Podhradie 053 04

Adam Barvirčák, 9 rokov, ZUŠ Svidník, Komenskéh 807/27, Svidník 089 01

Samantha Heráková, 14 rokov, ZŠ Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec- Šulekovo, 920 03

Lujza Raffajová, 3. ročník, ZUŠ Nová Baňa, Kollárova 5, Nová Baňa, 968 01

Kristína Radnótyová, 11. rokov, ZUŠ Revúca, Okružná 11, Revúca 050 01

Internetová kategória: Rodina bez cigariet 9. ročník

1. – 3. miesto: Smart telefón v hodnote 85 Eur
1. miesto: Eliška Mičková, 8. ročník ZŠ Školská 2, Holíč, počet hlasov:5173
2. miesto: Michaela Hudecová, 13 rokov, ZUŠ Revúca, počet hlasov:4672
3. miesto: David Mička, 9. ročník ZŠ Školská 2 ,Holíč, počet hlasov:4476

4. – 6. miesto: USB kľúč + power banka
4. miesto: Karin Halajová, 13 rokov, ZUŠ Revúca, počet hlasov:4214
5. miesto: Michal Gubien, 8. ročník, ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:2229
6. miesto: Kristína Gubienová, 4. ročník, ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:2162

7. – 12. miesto: power banka
7. miesto: Viktória Vargová, 2. ročník, ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:2158
8. miesto: Barbara Vargova, 7. ročník, ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:2122
9. miesto:Natália Baloghová, 3. ročník ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:2064
10. miesto:Nina Hegedušová, 3 ročník, ZŠ Rozmarínová 1, Komármo, počet hlasov:1252
11. miesto:Ela Fazekasová, 3. ročník ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:888
12. miesto:Viktória Mészarošová, 4. ročník ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:871

13. – 39. miesto: tričko s logom, farbičky
13. miesto:Lucas Prezmeczky, 3. ročník ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:801
14. miesto:Emily Csepregiová, 3. ročník ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:779
15. miesto:Veronika Szokolová, 5. ročník ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:746
16. miesto:Sofia Dianová, 4. ročník ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:710
17. miesto:Bukovičová Regina, 3. ročník ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:709
18. miesto:Zara Muszung, 5. ročník ZŠ Rozmarínova 1, Komárno, počet hlasov:703
19. miesto:Sofia Paulína Hrivnaková, 11 rokov ZUŠ Revúca, počet hlasov:510
20. miesto:Denis Valachovič, 7. ročník ZŠ Školská 2, Holíč, počet hlasov:503
21. miesto: Michal Škola, ŠKD 2. ročník, ZŠ Martinská 20, Žilina, počet hlasov:323
22. miesto:Ivona Bombová, 8 rokov, ZUŠ Revúca, počet hlasov:316
23. miesto:Michal Kolačkovský, 11 rokov, ZŠ Komenského 3, 053 11 Smižany, počet hlasov:296
24. miesto:Branko Kysela, 1. ročník, ZŠ Martinská 20,Žilina, počet hlasov:264
25. miesto:Karin Krausová, 8. ročník, ŠZŠ Hnúšta, počet hlasov:240
26. miesto:Lívia Weissová, 14 rokov, ZŠ P.Jilemnického 1035/2 Zvolen, počet hlasov:235
27. miesto:Anastázia Berkyová, 7. ročník ŠZŠ Hnúšta, počet hlasov:231
28. miesto:Róberta Kenická, 8. ročník, ŠZŠ Hnúšta, počet hlasov: 229
29. miesto: Slavomíra Kenická, 6. ročník, ŠZŠ Hnúšta, počet hlasov:228
30. miesto:Hana Vorobelová, 15 rokov, Základná škola Kúpeľná ul. č. 2, Prešov, počet hlasov:226
31. miesto:Leontýna Masárová, 7. ročník ZŠ Školská 2 ,Holíč, počet hlasov: 223
32. miesto: Nikola Cibuľová, 7. ročník ŠZŠ Hnúšta, počet hlasov:222
33. miesto: Nicolas Herák, 1. ročník, ZŠ Holíč, Školská 2, počet hlasov:204
34. miesto:Sofia Vrbjáková, 7 rokov, ZUŠ Revúca, počet hlasov:204
35. miesto: Diana Radičová, 14 rokov, ŠZŠ Klenovec, počet hlasov:197
36. miesto:Dominika Cibuľová, 12 rokov, ŠZŠ Klenovec, počet hlasov:197
37. miesto:Ľubomír Radič, 13 rokov, ŠZŠ Klenovec, počet hlasov:196
38. miesto: Emma Šeševičková, 9 rokov, ZUŠ Revúca, počet hlasov:196
39. Nikoleta Cibuľová, 14 rokov, ŠZŠ Klenovec, počet hlasov:193